بازی XO

این یک بازی سنتی است که در فارسی نیز به نام دوز معروف است. در این بازی یک الگوی هندسی با استفاده از چند خط روی مقوا ترسیم می شود و بازیکنان سعی می کنند سه قطعه خود را به ترتیب ردیف کرده و از تراز کردن قطعات حریف جلوگیری کنند. بازی با یک طراحی ساده تر قابل بازی است، هر بازیکن دارای سه مهره است که به آن دوز سه تایی نیز گفته می شود. دوز شش تایی، نه تایی ودوازده تایی نیز وجود دارد که آن ها بازی پیچیده تری هستند و نیاز به فکر بیشتری دارد. در نسخه آنلاین این بازی فرد با کامپیوتر بازی می کند و باید سعی کند تا مسیر جور کردن آن را ببندد. این بازی می تواند توانایی محاسبه، سرعت واکنش و حل مساله منطقی را در شما بهبود بخشد. به طور کلی این بازی برای موارد زیر می تواند سودمند باشد:

    • افزایش تمرکز و دقت
    • هوش منطقی ریاضی

دستورالعمل انجام بازی:برای انجام این بازی بر روی گزینه قرمز سمت چپ کلیک نموده و سپس مهره خود را انتخاب می کنید. می توانید دایره یا ضرب در را انتخاب کیند. مهره بعدی توسط کامپیوتر انتخاب می شود. پس از در پاسخ به کامپیوتر مهره خود را جای مناسب قرار دهید. برای برنده شدن لازم است تا 5 مهره را در موازات هم جور نمایید. لازم است تا مهره را طوری انتخاب نمایید که کامپیوتر نتواند زودتر 5 مهره خود را جور نماید.