بازی سودوکو

سودوکو یک جدول اعداد می باشد که که مخفف کلمه 数字は独身に限る می باشد که به معنی "اعداد باید تنها باشند" می باشد. شواهد نشان می دهد استفاده از این بازی می تواند تاثیر خوبی بر عملکرد مغز و فرایندهای شناختی داشته باشد. شواهد علمی نشان می دهد انجام منظم این بازی در سنین پایین تر می تواند سطح توانایی ذهنی را در سنین بالاتر بهبود بخشد. در این بازی به چالش کشیدن مرتبط ذهن توانایی مغز برای مقابله با بیماری هایی نظیر آلزایمر را افزایش می دهد. از سوی دیگر شواهد تجربی نشان می دهد که حافظه و تفکر توسط این بازی به خوبی تقویت می شوند. از این بازی می توان برای افزایش هوش منطقی ریاضی و توانایی استدلال و حل مسئله استفاده نمود. از مهمترین فواید بازی سودوکو می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    • تقویت حافظه
    • تقویت سلول های مغزی
    • بهبود مهارت های فکر کردن
    • افزایش ذهن آگاهی
    • تقویت هوش منطقی ریاضی

دستورالعمل انجام بازی:این بازی یک جدول 9*9 می باشد که که در آن کل جدول نیز جداول کوچکتر 3*3 دارد. ای جدول یاد شده چند عدد به صورت پیش فرض قرار گرفته است که لازم است سایر اعداد با رعایت موارد زیر تکمیل گردد:

اول - در هر سط جدول باید اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار گیرند.

دوم - در هر ستون نیز باید اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار گیرند.

سوم - در هر بخش 3*3 نیز اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار می یگیرد.