مکعب روبیک

مکعب روبیک جورچینی است که توسط یک فرد مجارستانی به نام ارنو روبیک ابداع شده است. مکعب روبیک تا حد زیادی به تمرکز و منطق ما کمک می نماید. این بازی می تواند با درگیر کردن ذهن در پی حل مسئله توانایی شناختی را افزایش دهد. پژوهش ها نشان داده است که این بازی همچنین به ایجاد علاقه به ریاضیات، برنامه نویسی و همچنین علوم شناختی کمک می کند. با یادگیری الگوهای الگوریتم لازم برای حل مکعب روبیک، در تمام سطوح تفکر محاسباتی، تجربه ای خاص و بی نظیر در ذهن ایجاد می شود. مهارت های تفکر محاسباتی تقریبا در هر بخش از جمله محصولات مصرفی ، بازارهای تجاری و مالی ، انرژی ، مسافرت و جهانگردی یا خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش و قانون و نظم برای مشاغل مفید است. این فعالیت به ظاهر ساده نیاز به تفکر پیچیده، هماهنگی حرکتی و کاربرد تکرار شونده یک فرایند آموخته دارد. بازی روبیک می تواند به دو مولفه هوشی ما کمک فراوانی نماید:

هوش منطقی ریاضی: مکعب روبیک با درگیر نمودن ذهن برای محاسبه و حل مسئله فرایندهای شناختی مربوط به توانایی منطقی ریاضی را بهبود می بخشد.

هوش فضایی:مکعب روبیک پازلی سه بعدی و مکانیکی است که می تواند علاوه بر درگیر نمودن تصویر سازی در مغز قابلیت های تحلیل و انتزاعی را در ارتباط با تصاویر بهبود بخشد.

همچنین مکعب روبیک به طور غیر مستقیم می تواند برخی از مهارتهایی را ایجاد نماید که به بهبود هوش ما کمک می نماید. به عنوان مثال روبیک باعث هماهنگی چشم ود دست می شود که عنصر مهمی در هوش بدنی جنبشی است. روبیک می تواند باعث افزایش تمرکز و پردازش سریع فرایندهای ذهنی شود به همین دلیل می توانیم از آن به عنوان یک ورزش ذهنی استفاده نماییم.