پازل عکس

پازل بازی از قدیم به عنوان یک معما مطرح بوده است که نبوغ یا دانش یک فرد را آزمایش می کند. در یک معما، انتظار می رود که حل کننده قطعات را به روشی منطقی جمع کند تا به راه حل صحیح یا سرگرم کننده پازل برسد. ژانرهای مختلفی از معماها وجود دارد، مانند پازل های متقاطع، پازل های جستجوی کلمات، پازل های شماره، پازل های رابطه ای یا منطقی، پازل های تصویری. پازل های تصویری به عنوان رایج ترین نوع به طور معمول تاثیر زیادی بر مهارت های شناختی افراد دارد. این بازی می تواند در موارد زیر اثر گذار باشد:

هماهنگی چشم و دست: این بازی می تواند از طریق ایجاد هماهنگی بین چشم و دست تاثیر غیرمستقیمی بر هوش غیرکلامی داشته باشد.

تقویت حافظه: این بازی با تمرکز بر درست کردن تصویری که از قبل دیده شده است می تواند تمرین خوبی برای حافظه داشته باشد.

ادراک بصری: این بازی می تواند نقش خوبی در درک اشکال، رنگ ها و طرح پازل ها داشته و توانایی فرد را به نحو بسیار مطلوبی افزایش دهد.

دستورالعمل: در این بازی می توانید از میان سه عکس پیش فرض یکی را انتخاب نموده و پس از زدن دکمه شروع آن را کامل نمایید. برای کامل کردن ابتدا روی هر قطعه عکس کلیک نمایید(در گوشی لمس نمایید). سپس روی عکس دیگری که می خواهید با آن جابه جا شود کلیک کنید.