بازی و ریاضی

آموزش ریاضیات در جهان به عنوان یک موضوع اصلی در برنامه ریزی درسی در دوره های مختلف در نظر گرفته شده و به عنوان ابزاری قدرتمند برای تقویت نظم، تفکر درست، تقویت دقت، تأمل، ابتکار عمل، نوآوری و خلاقیت در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، شناسایی روشها و راهبردهای بهتر و جدیدتر برای آموزش و تدریس دروس و مفاهیم ریاضی یکی از اولویت های هر سیستم آموزشی است. اهمیت ریاضی به قدری است که می تواند مدخل ورود به مسائل پیچیده باشد. این در حالی است که برخی از افراد به دلیل تمرین کم در ریاضی در دوران تحصیل به طور معمول توانایی محاسبات و درک عددی شان به خوبی پرورش نمی یابد. بازی و ریاضی می تواند به این افراد کمک نماید تا درک درستی از اعداد و نحوه عمل آن ها پیدا نمایند. این کار با درگیر کردن فرایند های شناختی غیرکلامی می تواند نتایج سودمندی در بلند مدت داشته باشد.

دستورالعمل انجام بازی:برای انجام این بازی روی دکمه شروع مجدد کلیک نمایید تا به طور تصادفی اعداد جدید رو به روی مکعب ها چیده شود. سپس می توانید با انتخاب اعداد مناسب 1 تا 9 در زیر مربع آن را در جای خود قرار دهید. برای محاسبه درست و قرار دادن اعداد مناسب در باکس به علائم ضرب، جمع، تفریق و تقسیم توجه نمایید.