عکس برگردان

بازی های زیادی برای حافظه تصویری و همچنین هوش تجسمی وجود دارد. بازی عکس برگردان یکی از معروف ترین بازی ها در این حوزه می باشد که در آن افراد می توانند با دیدن یکبار عکس ها و سپس مخفی شدن آن به حل کردن این نوع پازل بپردازند. در این بازی برای آنکه فرد بتواند عکس ها را با یکدیگر جفت نماید لازم است تا با دقت هرچه بیشتر تصاویر اولیه را در ذهن خود نگهدارد. این تمرین باعث می شود تا فرد بتواند توانایی تجسمی خود را افزایش دهد. در این بازی می توان موارد زیر را در فرایندهای شناختی بهبود بخشید:

    • افزایش دقت
    • افزایش توجه
    • بهبود حافظه تصویری
    • افزایش هوش تجسمی

دستورالعمل انجام بازی:برای انجام این بازی روی دکمه شروع مجدد کلیک نمایید. در مقابلتان 16 قطعه که پشت عکس ها می باشد قرار دارد. چنانچه از گوشی موبایل یا تبلت استفاده می کنید یک مورد را به دلخواه لمس نمایید(در کامپیوتر کلیک نمایید). سپس عکس ها چند ثانیه ظاهر می شوند، شما باید جای هر قطه تصویر را به ذهنتان بسپارید. پس از آن 30 ثانیه فرصت دارید که زوج عکس ها را به درستی انتخاب نمایید.