معما سه جعبه

این یک بازی بسیار قدیمی است که بیشتر به عنوان سرگرمی با روش های مختلفی انجام شده است. این بازی به این صورت است که ابتدا یک شیء در داخل سه جعبه پنهان می شود. سپس این سه جعبه را با سرعت جابه جا نموده و فرد باید جعبه ای که شیء در آن قرار دارد را پیدا نماید. این بازی با لیوان، جعبه کبریت و اشیاء دیگر نیز استفاده می شود. در نسخه آنلاین بازی سه جعبه کامپیوتر با سرعت مشخصی شروع به جابه جا کردن جعبه ها می نماید. بنابراین برای پیدا کردن شیء درون جعبه نیاز به تمرکز و دقت بالایی وجود دارد. همچنین لازم است تا چشم با سرعت بالاتری شروع به پردازش حرکت جعبه ها نماید. همین امر می تواند توانایی تجسمی را به نحو مطلوبی افزایش دهد.

دستورالعمل: در این بازی سه جعبه با درهای باز روبه روی شما قرار دارد. ابتدا روی دکمه شروع کلیک کنید. سپس همانطور که ملاحظه می کنید لوگوی ای سنج در یکی از جعبه ها قرار می گیرد. پس از آن باید با دقت هرچه بیشتر جابه جایی جعبه ها را با چشم دنبال کنید. پس از متوقف شدن روی جعبه ای که فکر می کنید لوگوی ای سنج در آن پنهان شده است کلیک نمایید.